SemiNĀRS PAR ATTAISNOJUMA DOKUMENTIEM- IEKOPĒ SAITI UN SKATIES:

https://www.youtube.com/watch?v=FlxJQ4xHDaI&feature=youtu.be

BALANCE FORTE

Bilance 60 stundās
 
 
Grāmatvedības kursi 
Online
otrdienu ceturtdienu vakaros
no 23. marta līdz 25. maijam
pl.18.00-20.30
par 170 EUR

 

Grāmatvedība un nodokļi iesācējiem no dokumenta līdz gada pārskatam

60 akadēmiskajās stundās. 

Kursi ir licencēti. 

zoom.us

Programmā pilna cikla grāmatvedības uzskaite mācību uzņēmumam līdz gada pārskatam, ietverot galvenos finanšu pārskatus, nodokļu un darba samaksas aprēķinus.

Intensīvi, teorētiski, praktiski kursi, kas nodrošina zināšanas atbilstoši Profesiju klasifikatorā minētajam 3. kvalifikācijas līmenim

SEMINĀRI
PAR AKTUĀLĀM TĒMĀM
3 ak. h
zoom.us
cena 25 EUR

1) Gada pārskata  sagatavošanas problemātika 

    03.03.2021. pl.10,00-12,00

2) autotransports uzņēmumā un nodokļi  

  17.03.2021. pl.10,00-12,00

3)  darba samaksas aprēķini

   31.03.2021. pl.10,00

Jaunums

Korporatīvās mācības par izdevīgu vienošanās cenu,
sākot no  3.00 EUR/h vienam dalībniekam, minimālais dalībnieku skaits 5, minimālais stundu skaits 4h.

Pēc pieprasījuma:

1) grāmtvedībā

2) nodokļu uzskaitē

3) nodokļu deklarēšanā

4) darba samaksas aprēķinos

5) grāmatvedības un nodokļu normatīvās reglamentācijas aktualitātes

6) pēc mācībām -sertificētas nodokļu konsultantes, pieredzējušas praktizējošas grāmatvedes atbildes uz jautājumiem.

 

PAR BALANCE FORTE

2018. gadā izveidots mācību centrs grāmatvežiem, uzņēmējiem, uzņēmumu struktūrvienību vadītājiem par Latvijas nodokļu sistēmu, komercsabiedrību grāmatvedību un darba samaksu. Vienkārši par sarežģīto!

 

Mācību process norit kompleksi uz mācību uzņēmuma bāzes. Apmācību kursi ilgst 60 akadēmiskās stundas, kuru laikā ikviens gūs izpratni par uzņēmuma galvenajiem finanšu rādītājiem, rezultātiem un iespējām no dokumentu sagatavošanas līdz gada pārskatam.

Kursu programma:

 1. Grāmatvedības organizācija komercsabiedrībās:

  1. Teorētiskie aspekti, normatīvais regulējums

  2. Dokumentācija

  3. Grāmatvedības konti, divkāršais ieraksts

 2. Latvijas nodokļu sistēma- ieskats.

 3. Grāmatvedības un nodokļu uzskaite uz mācību uzņēmuma bāzes:

  1. Uzņēmuma ( bilances) aktīviem- pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, naudai.

  2. Ieņēmumi, izdevumi.

  3. Kreditori

  4. Norēķinu uzskaite.

  5. Aplēses, aprēķini

  6. Darba samaksa- darba likums, darbinieku uzskaite, darba samaksas struktūra, aprēķini, uzskaite.

  7. Finanšu atskaites, pārskati, iesniegšana VID EDS (UIN, PVN, VSAOI)

 4. Gada pārskata sagatavošana, paraugs.

 5. VID un citu institūciju īstenotā kontrole grāmatvedības un nodokļu jomā.

 6. Kursu apguves pārbaudes darbs apliecības iegūšanai.

Piedāvāju individuālas konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, darba samaksas aprēķinu jautājumos, darbībā ar finanšu uzskaites programmu Tildes Jumis, darba algu programmu Personāls,kā arī iegūt un papildināt zināšanas semināros par aktuālām tēmām.

 

Pasniedzēja Mg.oec. Ita Bekerta interesentus šajā jomā apmāca jau vairāk kā 10 gadus, vienlaikus strādājot par galveno grāmatvedi. Darba stāžs profesijā ir vairāk kā 30 gadi. Ir iegūta apliecība Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos (daļēji pielīdzināts sertifikātam no Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)), ir Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas nodokļu konsultanta sertifikāts Nr. 163. Ita Bekerta ir vairāku publikāciju autore žurnālā "Bilance", "Visma" Grāmatvežu ekspresī.

 Pieteikties kursiem!

KONTAKTI

SIA "Balance forte"

reģ.Nr. 40203168456

Mg.oec. Ita Bekerta, sertificēta nodokļu konsultante, sertifikāts Nr. 163

TEL: +37129430042

E-PASTS: info@manasbilances.lv

Atsauksmes!