BALANCE FORTE

Bilance 60 akadēmiskajās stundās

 
 
Grāmatvedības kursi iesācējiem
60 ak.h

Online
no 11.01.-15.03.2022.

otrdienu ceturtdienu vakaros
pl.18.00-20.30
par 180EUR

 

Grāmatvedība un nodokļi iesācējiem no dokumenta līdz gada pārskatam

Kursu licences Nr.

DIKS-21-42-ail

Teorētiski un praktiski kursi pieredzējušas pasniedzējas, praktizējošas galvenās grāmatvedes vadībā. Kursu programma atbilst Profesiju klasifikatorā minētajam 3. kvalifikācijas līmenim.

Programmā pilna cikla grāmatvedības uzskaite mācību uzņēmumam līdz gada pārskatam, ietverot galvenos finanšu pārskatus, nodokļu un darba samaksas aprēķinus.

Konsultācijas galvenajam grāmatvedim

tiešsaistē
vai
klātienē


cena no 100EUR/h

1)  programma Jumis

2)  darba samaksas aprēķini, 

atvaļinājuma nauda, slimības nauda u.c.

3) PVN un UIN deklarācijas

4)  finanšu pārskati

5)  gada pārskats

6) dokumentu glabāšanas iespējas, elektroniskie un papīra dokumentu arhīvi.

Jaunums

Korporatīvās mācības par izdevīgu vienošanās cenu,
sākot no  10.00 EUR/h vienam dalībniekam, minimālais dalībnieku skaits 3, minimālais stundu skaits 4h.

 

Pēc pieprasījuma:

1) grāmtvedībā

2) nodokļu uzskaitē

3) nodokļu deklarēšanā

4) darba samaksas aprēķinos

5) grāmatvedības un nodokļu normatīvās reglamentācijas aktualitātes

6) pēc mācībām -sertificētas nodokļu konsultantes, pieredzējušas praktizējošas grāmatvedes atbildes uz jautājumiem.

 

PAR BALANCE FORTE

2018. gadā izveidots mācību centrs grāmatvežiem, uzņēmējiem, uzņēmumu struktūrvienību vadītājiem par Latvijas nodokļu sistēmu, komercsabiedrību grāmatvedību un darba samaksu. Vienkārši par sarežģīto!

 

Mācību process norit kompleksi uz mācību uzņēmuma bāzes. Apmācību kursi ilgst 60 akadēmiskās stundas, kuru laikā ikviens gūs izpratni par uzņēmuma galvenajiem finanšu rādītājiem, rezultātiem un iespējām no dokumentu sagatavošanas līdz gada pārskatam.

Kursu programma:

 1. Grāmatvedības organizācija komercsabiedrībās:

  1. Teorētiskie aspekti, normatīvais regulējums

  2. Dokumentācija

  3. Grāmatvedības konti, divkāršais ieraksts

 2. Latvijas nodokļu sistēma- ieskats.

 3. Grāmatvedības un nodokļu uzskaite uz mācību uzņēmuma bāzes:

  1. Uzņēmuma ( bilances) aktīviem- pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, naudai.

  2. Ieņēmumi, izdevumi.

  3. Kreditori

  4. Norēķinu uzskaite.

  5. Aplēses, aprēķini

  6. Darba samaksa- darba likums, darbinieku uzskaite, darba samaksas struktūra, aprēķini, uzskaite.

  7. Finanšu atskaites, pārskati, iesniegšana VID EDS (UIN, PVN, VSAOI)

 4. Gada pārskata sagatavošana, paraugs.

 5. VID un citu institūciju īstenotā kontrole grāmatvedības un nodokļu jomā.

 6. Kursu apguves pārbaudes darbs apliecības iegūšanai.

Piedāvāju individuālas konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, darba samaksas aprēķinu jautājumos, darbībā ar finanšu uzskaites programmu Tildes Jumis, darba algu programmu Tildes Jumis Personāls, kā arī iegūt un papildināt zināšanas semināros par aktuālām tēmām.

 

Pasniedzēja Mg.oec. Ita Bekerta interesentus šajā jomā apmāca jau vairāk kā 10 gadus, vienlaikus strādājot par galveno grāmatvedi. Darba stāžs profesijā ir vairāk kā 30 gadi. Ir iegūta apliecība Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos (daļēji pielīdzināts sertifikātam no Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)), ir Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas nodokļu konsultanta sertifikāts Nr. 163. Ita Bekerta ir vairāku publikāciju autore žurnālā "Bilance", "Visma" Grāmatvežu ekspresī.

Keyboard and Mouse

 Pieteikties kursiem!

Kontakti

SIA "Balance forte"

reģ.Nr. 40203168456

Mg.oec. Ita Bekerta, sertificēta nodokļu konsultante, sertifikāts Nr. 163

TEL: +37129430042

E-PASTS: info@manasbilances.lv

Paldies! Ziņa ir nosūtīta!

 
 

Atsauksmes!