top of page

BALANCE FORTE

Bilance 60 akadēmiskajās stundās

PAKALPOJUMI

Kursi online Grāmatvedība iesācējiem 60ak. h
Cena 200 EUR

no 17.10.2023 līdz 14.12.2023. otrdienās, ceturtdienā no pl.18:00-20:30
 

 

Programma ir pielāgota ikvienam:

- kuram grāmatvedība ir sveša,

-kurš pilda kādu noteiktu funkciju, bet vēlas izprast, kāpēc viņš to dara.,

-kurš vēlas strādāt galvenā grāmatveža vadībā,

-kurš vēlas kārtot sava uzņēmuma grāmatvedību.

Nodarbībās teorija mijas ar praktiskiem piemēriem, apgūts tiek pilns grāmatvedības cikls.

Pēc mācībām -sertificētas nodokļu konsultantes, pieredzējušas praktizējošas grāmatvedes atbildes uz jautājumiem, konsultācijas kā šo kursu turpinājums.

 
JAUNUMS

Kursi online "Grāmatvedība un nodokļi uzņēmumu vadītājiem "
 ceturtdienās
pl.10.00-12
.00
cena 200 EUR

 

 

Programma:

 1. Grāmatvedība, attaisnojuma dokumenti, preču piegādes dokumenti, naudas izlietojumu apliecinoši dokumenti, vadītāja atbildība.

 2. Nodokļu normatīvais regulējums, darījumi, kas veido nodokļu bāzi.

 3. Darījumi, maksājumi un NILLTPFN.

 4. Darbinieki, darba likums, darba samaksa.

 5. Finanšu pārskati, gada pārskats, finanšu analīze.

 6. Dokumentu digitizācija, digitalizācija, elektroniskais arhīvs, elektroniskais paraksts, e-adrese.


Korporatīvās mācības par izdevīgu vienošanās cenu jums ērtā laikā klātienē vai attālināti.
Cena, ja ir ne mazāk kā 3 dalībnieki, sākot no 25 EUR/h vienam dalībniekam. Tā ir atkarīga no norises vietas un pieprasījuma komplicētības.

 

Pēc individuāli izstrādātas programmas:

1) grāmatvedībā

2) nodokļu uzskaitē

3) nodokļu deklarēšanā

4) darba samaksas aprēķinos

5) grāmatvedības un nodokļu normatīvaktualitātes

6) grāmatvedības dokumenti

to elektroniskais arhīvs

7) grāmatvedības politika, metodika- gatavas sagataves

8) dokumenti elektroniskajā vidē ar instrukciju.

Un citos līdzīgos jautājumos pēc jūsu iniciatīvas.

 

Pēc mācībām -sertificētas nodokļu konsultantes, pieredzējušas praktizējošas grāmatvedes atbildes uz jautājumiem.

PAR BALANCE FORTE

PAR BALANCE FORTE

2018. gadā izveidots mācību centrs grāmatvežiem, uzņēmējiem, uzņēmumu struktūrvienību vadītājiem par Latvijas nodokļu sistēmu, komercsabiedrību grāmatvedību un darba samaksu. Vienkārši par sarežģīto!

 

Mācību process norit kompleksi uz mācību uzņēmuma bāzes. Apmācību kursi ilgst 60 akadēmiskās stundas, kuru laikā ikviens gūs izpratni par uzņēmuma galvenajiem finanšu rādītājiem, rezultātiem un iespējām no dokumentu sagatavošanas līdz gada pārskatam.

Kursu programma:

 1. Grāmatvedības organizācija komercsabiedrībās:

  1. Teorētiskie aspekti, normatīvais regulējums

  2. Dokumentācija

  3. Grāmatvedības konti, divkāršais ieraksts

 2. Latvijas nodokļu sistēma- ieskats.

 3. Grāmatvedības un nodokļu uzskaite uz mācību uzņēmuma bāzes:

  1. Uzņēmuma ( bilances) aktīviem- pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, naudai.

  2. Ieņēmumi, izdevumi.

  3. Kreditori

  4. Norēķinu uzskaite.

  5. Aplēses, aprēķini

  6. Darba samaksa- darba likums, darbinieku uzskaite, darba samaksas struktūra, aprēķini, uzskaite.

  7. Finanšu atskaites, pārskati, iesniegšana VID EDS (UIN, PVN, VSAOI)

 4. Gada pārskata sagatavošana, paraugs.

 5. VID un citu institūciju īstenotā kontrole grāmatvedības un nodokļu jomā.

 6. Kursu apguves pārbaudes darbs apliecības iegūšanai.

Piedāvāju individuālas konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, darba samaksas aprēķinu jautājumos, darbībā ar finanšu uzskaites programmu Jumis, darba algu programmu Jumis Personāls, kā arī iegūt un papildināt zināšanas semināros par aktuālām tēmām.

 

Pasniedzēja Mg.oec. Ita Bekerta interesentus šajā jomā apmāca jau vairāk kā 10 gadus, vienlaikus strādājot par galveno grāmatvedi. Darba stāžs profesijā ir vairāk kā 30 gadi. Ir iegūta apliecība Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos (daļēji pielīdzināts sertifikātam no Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)), ir Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas nodokļu konsultanta sertifikāts Nr. 163. Ita Bekerta ir vairāku publikāciju autore žurnālā "Bilance", "Visma" Grāmatvežu ekspresī.

Keyboard and Mouse

 Pieteikties kursiem!

Kontakti

SIA "Balance forte"

reģ.Nr. 40203168456

Mg.oec. Ita Bekerta, sertificēta nodokļu konsultante, sertifikāts Nr. 163

TEL: +37129430042

E-PASTS: info@manasbilances.lv

Paldies! Ziņa ir nosūtīta!

KONTAKTI
Atsauksmes

Atsauksmes!

bottom of page